ELEGANT - KONCEPTI MË I RI I DRITAREVE

ELEGANT - KONCEPTI MË I RI I DRITAREVE
Dritaret dhe dyert PVC kanë qenë gjithmonë të njohura për qëndrueshmërinë dhe performancën e tyre të shkëlqyer. Megjithatë, alumini është më i mirë për sa i përket dukjes estetike. Kjo ndryshoi kur lansuam serinë Elegant. Asnjëherë më parë profilet PVC nuk kanë qenë kaq moderne.

PSE TË ZGJEDHNI ELEGANT?

treat-eyes

Një knaqësi për sytë

Dritaret dhe dyert tona janë të disponueshme në stile, ngjyra dhe me dekor të ndryshëm.
ZBULONI MË SHUMË
air

Rezistencë e shkëlqyer ndaj ajrit, ujit dhe erës

Dritaret Elegant janë të cilësisë më të lartë dhe për këtë arsye qëndrueshmëria e tyre është shumë e gjatë.
ZBULONI MË SHUMË
safe

Një ndjenjë e sigurisë

Dritaret Elegant ofrojnë forcë & siguri shtesë nga vjedhjet.
ZBULONI MË SHUMË
easy-maintain

Lehtë për tu mirëmbajtur

Dritaret Elegant kërkojnë shumë pak mirëmbajtje.
ZBULONI MË SHUMË
ecological-choice

Një zgjedhje ekologjike

Të gjitha dritaret tona janë 100% të riciklueshme.
ZBULONI MË SHUMË
professional

Instalim profesional

Deceuninck punon së bashku me instalues të certifikuar.
ZBULONI MË SHUMË
elegant
ZBULONI ELEGANT NË KONFIGURUESIN TONË TË DRITAREVE DHE DYERVE
INSPIROHUNI
dealer
KËRKONI NJË DILER NË ZONËN TUAJ?
GJENI NJË DILER

Lorem Lipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
buying-window

A treat for the eyes

Our windows and doors are available in various styles, colours and finishing. Thanks to the Smart colours range, you can also combine PVC and aluminium profiles in the same project.
 • For every style there is a solution: modern, contemporary, classic, urban, etc.
 • A wide range of colours with 50 coulours: all modern shades, warm wood structures, …
 • Glossy or matt finish
 • Hidden drainage system with little visual impact
Read More

Excellent air, water and wind resistance

PVC profiles have the highest thermal insulation value on the market and meet all requirements when it comes to energy efficiency. Ther are also airtight, waterproof and windproof. So they provide the desired comfort, no matter the weather.
Elegant windows and doors are as well a treat for the ears: Our various glass thicknesses provide optimum sound comfort in all circumstances.
Read More
buying-terrace
buying-window

A safe feeling

The reinforcements in our windows and doors make them extra strong and also offer more burglary protection.
Moreover, our products meet all the legal fire regulations.
Read More

Easy to maintain

You do not need to varnish, paint or treat PVC profiles with special maintenance products. Water and mild, non-aggressive cleaning products will suffice.
Our Elegant windows and doors give you a lifelong carefree enjoyment. Our PVC profiles are of the highest quality and as a result are made to last. They are very strong and do not rot or become crooked. Moisture and sunlight do not damage the profiles.
Read More
buying-terrace
buying-window

An eco-friendly choice

All of our PVC products are 100% recyclable. Deceuninck is the biggest recycler of hard PVC in Benelux and processes recycled material when producing new PVC profiles.
Read More

Professional installation

Deceuninck works together with certified dealers for production and installation. They can provide quick and professional help and advice. Our dealers offer a long-standing warranty on the material used, colour fastness and placement.
Read More
buying-terrace
buying-window

Elegant ThermoFibra: the ultimate technology and design combination

ThermoFibra is a unique technology that was launched in 2012 by Deceuninck. Back then, PVC profiles were always reinforced with steel but with ThermoFibra, glass fibres were incorporated into the profile. This offers two main advantages:
 • Increased insulation value: by removing the steel reinforcement, the thermal bridge is removed. In combination with the Forthex reinforcement in the external frame, this provides exceptional insulation values.
 • Slimmer profiles: the glass fibres make the profiles stronger than ever before, which means that slimmer profiles can still deliver the same results.
Read More

Një knaqësi për sytë

Dritaret dhe dyert tona janë të disponueshme në stile, ngjyra dhe dekorime të ndryshme. Falë gamës së ngjyrave, ju gjithashtu mund të kombinoni profilet PVC dhe alumin në të njëjtin projekt.
 • Për çdo stil ka një zgjidhje: modern, bashkëkohor, klasik, urban etj.
 • Një gamë e gjerë ngjyrash me 50 tonalitete: të gjitha nuancat moderne, tonalitete të ngrohta nga druri, ...
 • Sipërfaqe me shkëlqim ose mat
 • Sistem kullimi i padukshëm me pak ndikim vizual

Rezistencë e shkëlqyer ndaj ajrit, ujit dhe erës

Profilet PVC kanë vlerën më të lartë të izolimit termik në treg dhe plotësojnë të gjitha kërkesat kur bëhet fjalë për efiçencën e energjisë. Ato janë gjithashtu hermetike, të papërshkueshme nga uji dhe të papërshkueshme nga era. Pra, ato ofrojnë komoditetin e dëshiruar, pa marrë parasysh motin.
Dritaret dhe dyert Elegant ofrojnë knaqësi edhe për veshët: trashësitë e ndryshme të xhamit ofrojnë rehati optimale të zërit në të gjitha rrethanat.
excellent-air
safe-feeling

Një ndjenjë e sigurisë

Përforcimet në dritaret dhe dyert tona i bëjnë ato më të forta dhe gjithashtu ofrojnë më shumë mbrojtje kundër vjedhjeve.
Për më tepër, produktet tona plotësojnë të gjitha rregulloret ligjore kundër zjarrit.

Lehtë për tu mirëmbajtur

Nuk keni nevojë të lyeni, ngjyrosni apo trajtoni profilet PVC me produkte të posaçme mirëmbajtjeje. Uji dhe produkte pastrimi të buta dhe jo të vrazhta do të mjaftojnë.
Dritaret dhe dyert tona Elegant ju japin një kënaqësi gjatë gjithë jetës. Profilet tona PVC janë të cilësisë së lartë dhe janë të krijuara si shumë të qëndrueshme. Ato janë shumë të forta dhe nuk kalben dhe nuk shtrembërohen. Lagështia dhe rrezet e diellit nuk i dëmtojnë profilet.
friendly

Një zgjedhje miqësore me mjedisin

Të gjitha produktet tona PVC janë 100% të riciklueshme. Deceuninck është ricikluesi më i madh i PVC-së në Beneluks dhe përpunon materialin e ricikluar kur prodhon profile të reja PVC.

Instalim profesional

Deceuninck punon së bashku me dilerë të certifikuar për prodhimin dhe instalimin. Ata mund të ofrojnë ndihmë dhe këshilla të shpejta dhe profesionale. Dilerët tanë ofrojnë një garanci afatgjatë për materialin e përdorur, qëndrueshmërinë e ngjyrave dhe instalimin e tyre.
maintain
ultimate

Elegant ThermoFibra: kombinimi i fundit i teknologjisë dhe dizajnit

ThermoFibra është një teknologji unike që u lansua në vitin 2012 nga Deceuninck. Prej atëherë , profilet PVC ishin gjithmonë të përforcuara me çelik, por me ThermoFibra, fibrat e qelqit u futën në profil. Kjo ofron dy avantazhe kryesore:
 • Rritja e vlerës së izolimit: me heqjen e armaturës së çelikut hiqet ura termike. Në kombinim me përforcimin Forthex në kornizën e jashtme, kjo siguron vlera të jashtëzakonshme izolimi.
 • Profilet më të holla: fijet e qelqit i bëjnë profilet më të forta se kurrë më parë, që do të thotë se profilet më të holla mund të japin ende të njëjtat rezultate.

ZBULONI DIZAJNET TONA ELEGANT

ELEGANT THERMOFIBRA INFINITY
Dizajn modern i përjetshëm me një teknologji unike
ELEGANT INFINITY
Dizajn modern i përjetshëm
Elegant Abstract
ELEGANT ABSTRACT
Dizajn modern miminalist
Elegant Origin
ELEGANT ORIGIN
Dizajn bashkëkohor
Elegant Grando
ELEGANT GRANDO
Dizajn tradicional ideal për riparim
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram